Hukuki Durum
Son Yazılar
Yükleniyor...

13 Nisan 2022 Çarşamba

İşsizlik Maaşı

İşsizlik Maaşı

işsizlik maaşı


Işsizlik maaşı, 4447 rakamlı işsize göre sigortası kanunu kapsamında düzen altına alınmıştır. özetle işsize göre maaşı; işten çıkartılan ve belirli şartları karşılayan çalışanların işsiz kaldıkları dönem içinde yeni iş bulana kadar asgari düzeyde geçinmeleri amacı ile verilen ücreti ifade etmektedir. Anlatım edilmiş olduğu üzere işsizlik maaşı ile amaçlanan asıl husus, işten çıkartılan sigortalı çalışanın yeni bir iş bulana kadar geçimini geçinmek ettirebilmesidir. Işsize göre sigortası olarak ifade edilmesinin bir sebebi de işsize göre maaşının, bir nevi sigorta işlevi görmesidir.


Işsizlik maaşının şartları nelerdir?


Işsize göre maaşı alınabilmesi için yukarıda belirttiğimiz üzere birtakım şartların bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartlardan bir ya da birkaçının gerçekleşmemesi halinde çalışan, ödenekten yararlanmaya hak kazanamayacaktır. Işsizlik ödeneğinin alınabilmesi için ihtiyaç duyulan şartlara her ne kadar değinmiş olsakta ayrıntılı bir halde anlatmak gerekmektedir. çalışanın işten çıkması veya çıkartılması, haklı nedenle fesih halleri dışında, iradesi dışında gerçekleşmiş olmalıdır. Bununla beraber çalışanın, işten çıkartıldıktan 120 gün öncesine kadar iş sözleşmesinin tüm şartlarına uymuş olması gerekir.

Eski uygulamada 120 gün eksiksiz çalışma zorunluluğu olsa da artık bu yargı uygulanmamaktadır. Yalnızca çalışanın sözleşme şartlarına bağlı kalması yeterlidir. Bir öteki şart ise çalışanın, işten çıkartılmadan önceki 3 yıl içerisinde minimum 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması icap eder. Işsizlik sigortası primi yetersiz olduğu takdirde ödeneğe hak kazanamayacaktır. Bahsettiğimiz şartlar eksiksiz karşılandığı takdirde işsize göre ödeneği alınabilecektir.

Işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?


ödenekten yararlanmak için gereken şartlar karşılandığı takdirde, usulüne uygun ve süresi içerisinde işsizlik maaşı başvurusu yapılması icap eder. Müracaat süresi, çalışanın iş akdinin feshedildiği tarihten itibaren başlar ve 30 gündür. Işsize göre ödeneğine, iş akdinin feshedilmesinden itibaren 30 gün içinde en yakın işkur’a müracaat ederek yahut e-devlet üzerinden başvurulabilir. 30 gmeşhurk müracaat süresi geçmiş olduğu takdirde 30 günden sonraki her gün, işsizlik ödeneğinden kesilmektedir. öteki bir anlatımla işten çıkartıldıktan 40 gün sonrasında müracaat yapan çalışan, 10 günlük noksan ödeme alacaktır. Ve bu 10 gmeşhurk ücreti aslabir şekilde talep edemeyecektir.

İşsizlik maaşı nasıl alınır?


Işsize göre ödeneğinin alınması hususunda gereken şartlar karşılanmış, usulüne müsait müracaat yapılmış ise “işsize göre maaşı nasıl alınır?” sorusu gündeme gelecektir. Başvurunun yanıtlanması ortalama olarak 1 ay kadar sürmektedir. Sadece bu vakit; sistemin yoğunluğuna, belgelerin eksiksiz tamamlanıp tamamlanmamasına ve bir oldukca farklı faktöre bağlı olarak değişebilmektedir. Başvuru olumlu sonuçlandığında çalışanlar, her ayın beşinde kimlik kartları ile beraber ptt şubelerinden maaşı alabileceklerdir.

12 Nisan 2022 Salı

Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye Taahhütnamesi

tahliye taahhütnamesi örneği

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye taahhütnamesi TBK’nun 352. Maddesinin 1. Fıkrasında “boşaltmayı yazılı olarak üstlenme ” olarak nitelendirilmiş olup işbu kanun maddesinde “kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonrasında, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay arasında ilamsız icra takip edeni başlatmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Tahliye taahhütnamesiyle tahliye, kiracıdan kaynaklanan sebeple sona erme hali olmakla beraber yalnızca konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde uygulama alanı bulacaktır. Bundan dolayı kiralanın konut veya işyeri olmaması durumunda hali taraflarca akdedilen hali hazırda tahliye taahhüdü mevcutsa; tbk madde 352’de öngörülen dava yolunun uygulanması mümkün olmayacaktır. Bu hususta, alanında uzman bir gayrimenkul avukatından destek almanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Tahliye Taahhütnamesinin Geçerlilik Şartları

Kiracı ve kiralayan içinde imzalanan tahliye taahhütnamesinin bir ekip unsurlara sahip olması gerekmekte olup tahliye taahhüdünün şartları şu şekildedir;

  • Tahliye taahhütnamesinin, kiralananın kiracıya teslimi sonrası verilmiş olması,
  • Tahliye taahhütnamesinin yazılı olarak kiracı yada yetkili temsilcisi tarafınca yapılmış olması,
  • Tahliye taahhütnamesinin boşaltma tarihini içermesi gerekmektedir.

Kira Sözleşmesi Yapılırken Kiracıdan Tahliye Taahhütnamesinde Belge ve Tahliye Tarihlerinin Sonradan Tamamlanması Durumu

Uygulamada sıklıkla tahliye taahhütnamesindeki tahliye ve düzenlenme tarihlerinin boş bırakıldığı görülmektedir. Hal böyle iken taahhütnamede boş bırakılan tarihlerin sonradan doldurulması için kiracının kiraya verene yetki verdiğinin kabulü gerekmektedir. Nitekim beyaza imza atanın imza inkarında bulunmadığı hallerde taahhüt ve boşaltma tarihlerinin, kiraya veren tarafınca imzalanmasına ve nihayetinde beyaza imza atan şahıs, beyaza attığı imzanın neticelerina katlanmak zorundadır. Imza inkarında bulunmayan ve taahhütnameyi boş olarak kiraya veren tarafa veren kiracının, makalelı taahhüdün istenildiği gibi doldurulabileceğini peşinen kabul etmiş olduğu görüşü de yargıtay içtihatlarında yer edinmiştir.

Tahliye taahhütnamesinin geçersizliği

Tahliye taahhütnamesinin kiralanın tesliminden önce düzenlenmesi onun geçersizliğine sebep olacağından bahsetmiştik. Kiralananın tesliminden önce meydana getirilen ve ilgili tarih kısımlarının boş bırakıldığı taahhütnamenin iptal edilebilmesi ayrı bir iptal davası ile mümkündür.

Kiracının kiralananın teslim edilmesinden önce kendisinden tarih kısımları boş olacak şekilde imzalı tahliye taahhüdünü kiraya verene teslim ettiğini ve söz konusu taahhütnamenin sonradan tamamlandığını iddia etmesi niteliğinde kiracının bu itirazının yazılı olarak kanıtlaması gerekir. Kiracının getirebileceği yazılı delil ise iptal davası neticesinde verilen yargı ile mümkündür. Kiracının tbk 39.Maddesi gereği makaleli taahhüdü iradesinin sakatlanması neticesinde yapıldığı nedeni öne sürülerek hükümsüzlüğünü kanıtlayabilmesi için 1 sene içerisinde iptal davası açması gerekmektedir.

Featured

[Featured][recentbylabel2]
Bildirimler
Alanında uzman avukatlardan hukuki destek almak için bizimle iletişime geçin.
Kapat